Wat is een bouwtechnische keuring precies?

Electrician with tools, working on a construction site. Repair and handyman concept. House and house reconstruction.

Wanneer je op het punt staat om een woning te kopen spreekt het voor zich dat je altijd over een duidelijk beeld zal willen beschikken van de waarde van het pand in kwestie. De prijs die wordt gevraagd hoeft in geen geval echt de marktprijs te zijn voor het vastgoed in kwestie. Het is dan ook best mogelijk dat er door de verkoper in eerste instantie een aanzienlijk grotere prijs wordt gevraagd met als doel om uiteindelijk met zekerheid een iets lager gelegen prijs te kunnen krijgen. De vraag is natuurlijk hoe je nu precies als potentiële koper de exacte prijs kan achterhalen. Wel, dat is mogelijk door het laten uitvoeren van een bouwtechnische keuring. Alles wat je hierover moet weten ontdek je hieronder.

Hoe wordt een bouwtechnische keuring precies uitgevoerd? 

De bouwtechnische keuring is een visuele controle die wordt uitgevoerd door iemand met kennis van zaken. De controle wordt uitgevoerd zonder dat er schade aan de constructie mag worden aangebracht. Dat is enerzijds interessant, want zo voorkom je extra kosten, maar anderzijds heeft dit ook als gevolg dat er bepaalde vormen van schade aan het zicht onttrokken kunnen blijven. Het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring bied je dan ook helaas geen honderd procent garantie. Dit neemt echter niet weg dat het toch zeker en vast de moeite waard is om ze uit te laten voeren. Enkel en alleen op die manier zorg je er namelijk voor dat je een concreet beeld krijgt van de waarde van je vastgoed evenals van de kosten waarmee je nog kan worden geconfronteerd. 

Wat maakt een bouwtechnische keuring zo interessant?

Het laten uitvoeren van een bouwtechnische keuring is zo interessant omdat je er in één klap verschillende voordelen mee realiseert. In eerste instantie krijg je bijvoorbeeld een goed zicht op de daadwerkelijke marktwaarde van het vastgoed dat je wenst te kopen. Dat is echter niet alles. Daarnaast is het eveneens zo dat het duidelijk zal worden met welke kosten je zowel op korte als op middellange tot lange termijn rekening dient te houden. Wil je dus met andere woorden kunnen rekenen op een zo optimaal mogelijke zekerheid bij het kopen van je vastgoed? Dan is zo’n keuring laten uitvoeren zonder meer de moeite waard te noemen.

Hoe worden de kosten voor deze keuring precies berekend?

Hoeveel je precies aan kosten dient te betalen voor het laten uitvoeren van een bouwtechnische keuring is afhankelijk van verschillende factoren. In eerste instantie wordt er gekeken naar het soort vastgoed waarvan sprake is. Daarbij spelen vooral de afmetingen van het vastgoed een niet onbelangrijke rol. Het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring is dan ook merkelijk voordeliger bij een appartement dan bij een vrijstaande woning het geval is. Dat spreekt echter voor zich. Er zijn echter ook nog andere factoren die een rol spelen. Denk hierbij onder meer aan:

  • De afstand die moet worden afgelegd tot het pand in kwestie;
  • De bereikbaarheid van de verschillende bouwdelen;
  • Hoe groot de tuin is die bij het pand is gelegen; 

Veel mensen die een bouwtechnische keuring laten uitvoeren denken dat de grootte van de tuin op zich geen rol speelt. Dat is echter wel degelijk het geval. Het is namelijk zo dat ook de tuin mee betrokken wordt in de controle. Hoe groter de tuin, des te meer de kosten dus kunnen oplopen.