Wat is een eerlijke WOZ?

Zonwering Enschede

Kunnen rekenen op de berekening van een eerlijke WOZ voor de woning waar je eigenaar van bent is ontzettend belangrijk. Zoveel spreekt voor zich. In de praktijk zouden we er in principe ook vanuit mogen gaan dat iedereen gewoon kan rekenen op een dergelijke, correcte berekening. Dat is echter helaas niet helemaal juist. Het komt in de praktijk dan ook niet zelden voor dat mensen wel degelijk af te rekenen krijgen met een WOZ waarde welke niet juist werd berekend. Geldt dat ook voor jou? Dan is het alvast zeer de moeite waard om nog even de onderstaande informatie door te nemen. 

Hoe komt een eerlijke WOZ tot stand?

In eerste instantie zal je natuurlijk graag willen weten hoe zo’n eerlijke WOZ waarde nu eigenlijk precies tot stand komt. Wat dit betref zal je tot de vaststelling komen dat er in de praktijk aandacht wordt besteed aan vier belangrijke aandachtspunten. Het gaat hierbij meer bepaald om de volgende:

  1. De locatie waar de woning zich bevindt; 
  2. De inhoudsgegevens waarvan sprake is; 
  3. De oppervlaktegegevens van de woonst in kwestie;
  4. De actuele verkoopcijfers van de huizen in de buurt;

Een eerlijk berekende WOZ waarde is zo belangrijk omdat ze in de praktijk aan de grondslag ligt van verschillende kosten waarmee je naar aanleiding van je woning over beschikt. Het gaat hierbij dan niet alleen om de belastingen die je moet betalen, maar ook om de verschillende heffingen. Hoe hoger de WOZ waarde is gelegen, des te hoger ook deze kosten zullen uitvallen. Let hiervoor op! 

Waarom is een correcte WOZ waarde zo belangrijk?

Een correcte WOZ waarde is zo belangrijk omdat ze zoals hierboven aangehaald aan de basis ligt van heel wat relevante kosten met betrekking tot jouw woning. Dit gezegd hebbende betekent dit niet dat een interessante WOZ waarde altijd zo laag mogelijk is gelegen, integendeel. Wanneer je van plan bent om binnenkort je huis te verkopen is het immers van cruciaal belang om de WOZ waarde zo eerlijk mogelijk te laten bepalen, dit ook wanneer ze net wat hoger is gelegen. Hoe dan ook, in de praktijk spreekt het voor zich dat een eerlijke WOZ waarde laten bepalen zeker van belang is. 

Wat wanneer er sprake is van geen eerlijke WOZ?

In het overgrote merendeel van de gevallen zal je tot de vaststelling komen dat er een eerlijke WOZ waarde wordt berekend voor mensen die eigenaar zijn van een woning. Dit gezegd hebbende komt het elk jaar opnieuw helaas ook voor dat de berekening mogelijks niet helemaal correct is gebeurd. In dat geval dien je er rekening mee te houden dat je bij een te hoog gelegen WOZ waarde ook kan worden geconfronteerd met heel wat extra hoog gelegen kosten. Het gaat hierbij dan meer concreet om de heffingen evenals om de belastingen waarmee je wordt geconfronteerd. 

Is er geen sprake van een eerlijke WOZ waarde die voor jouw woning(en) werd berekend? In dat geval zal je kunnen overwegen om daar een bezwaar tegen aan te tekenen. Dat bezwaar moet worden aangetekend binnen de termijn van zes weken volgend op de datum van de WOZ beschikking. Hoe je zo’n bezwaar exact moet aantekenen blijkt bovendien uit de bijlage bij de WOZ Beschikking. 

Advies op maat nodig? Bekijk dan de website van Bezwaarmaker!